Inspiraties

Goud

Ik werk graag met goud in mijn schilderijen. In spiritueel opzicht is goud altijd verbonden met de zon, de hoogste levengevende ster van ons planetenstelsel. In de meeste oude culturen waren zonnegoden de hoogste in rang en werden zij met goud verbonden. Hun vertegenwoordigers op aarde, koningen en priesters, tooiden zich met goud om hun relatie met de hoogste scheppende god of goden invoelbaar te maken. Later is goud als kostbaar metaal vooral verbonden met macht, status en rijkdom.

Als men de zonnegod(en) wilde afbeelden in fresco’s of sculpturen, dan gebruikte men daar vanzelfsprekend het goud bij. Hierdoor werd zijn ware wezen ervaarbaar. Dat zien we vooral goed in de oude Egyptische cultuur. Ook in het Christendom zien we dit terug. In de vroege middeleeuwen, was het Christendom nog sterk esoterisch georiënteerd. Het goud werd gebruikt in iconen en schilderijen als achtergronden waarop de Bijbelse verhalen zich afspelen. De verhalen worden als het ware gedragen in goddelijk goud zonnelicht. Langzaam worden deze gouden achtergronden een stijlfiguur en in de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance zien we bij Giotto, Cimabue en Fra Angelico de gouden achtergronden verdwijnen en de blauwe lucht komt tevoorschijn. Het goud zien we nog terug in de halo rond Christus en de heilige figuren.

In onze tijd zoeken we het goddelijke vooral in ons eigen innerlijk. Diep in onszelf zit het gouden licht verborgen. Hoe kunnen we dit vinden en hoe wordt het zichtbaar, op welke wijze is dit kunstzinnig te ontsluiten. In veel van mijn schilderijen zoek ik naar manieren om het goud uit de innerlijke kleuren tevoorschijn te toveren: Het schilderen van het innerlijke goud. Een metamorfose van de innerlijke mens. Uit de vele en vaak ook tegenstrijdige gevoelens die we als mens kunnen hebben, komt de hogere mens tevoorschijn in het goud. Veel van mijn schilderijen zijn een persoonlijke zoektocht van dit proces.

Vaak werk ik met verschillende tinten goud. In acrylverf zijn vele metaaltinten beschikbaar, daarom is dit een prima medium om deze zoektocht in te verbeelden.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide